Ông Nguyễn Hồng Thắng
Phó Giám Đốc Trung Tâm Internet Việt Nam

Phát Biểu Khai mạc

Ông Vũ Thế Bình
Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam

VIA và việc thành lập cộng đồng kỹ thuật mạng tại Việt Nam

Ông Aftab A. Siddiqui
Technical Engagement Manager - Asia Pacific at Internet Societ (ISOC)

Xu hướng phát triển và những công nghệ mới cho hệ thống trung chuyển lưu lượng Internet (IX) trên thế giới

 

Ông Thomas Harrison
Quản lý phần mềm tại APNIC

Whowas: dịch vụ của APNIC

Bà Nguyễn Thị Oanh
Trung tâm Internet Việt Nam

Quản lý địa chỉ IP/ASN. Các vấn đề trong sử dụng địa chỉ IP/ASN trên mạng lưới

Ông Nguyễn Trần Hiếu
Kỹ sư Đài DNS-VNIX

VNIX - Update

Ông Nguyễn Thành Đạt
Phó Phòng Điều hành mạng IP, FPT Telecom

Tối ưu mạng

Ông Nguyễn Tiến Đức
Kỹ sư hệ thống Juniper Việt Nam

GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN MALWARE CHO CÁC THIẾT BỊ IoT

 

Ông Trương Quang Dũng
Ban khai thác mạng, VNPT-NET

IPv6 cho di động

Bà Phạm Trần Kim Chi
Trưởng phòng R&D - VinaData

Ứng dụng EDNS client subnet (ECS) với CDN

Pages