HỘI NGHỊ KẾT NỐI TRẠM TRUNG CHUYỂN INTERNET QUỐC GIA (VNIX-NOG 2017)

25.08.2017

Khách sạn Saigon Prince, 63 Nguyễn Huệ, Q.1, thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình

 

THỜI GIAN

CHỦ ĐỀ

TRÌNH BÀY

08:20-08:50

 

ĐĂNG KÝ

 

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

08:50-09:00

 

KHAI MẠC HỘI NGHỊ

 

 Ông Nguyễn Hồng Thắng - PGĐ Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

09:00-09:30

 

VIA KẾT NỐI CÁC THÀNH VIÊN

 

Ông Vũ Thế Bình - Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam

09:30-10:00

 

VNIX - Update

 

Ông Nguyễn Trần Hiếu - Kỹ sư Đài DNS&VNIX

10:00-10:30

 

ỨNG DỤNG EDNS CLIENT SUBNET (ECS) VỚI CDN

 

Bà Phạm Trần Kim Chi - Kỹ sư Vinadata

10:30-10:40

 

GIẢI LAO

 

 

10:40-11:10

 

IPv6 CHO DI ĐỘNG

 

Ông Trương Quang Dũng - Ban Khai thác mạng, VNPT-Net

11:10-11:40

 

WHOWAS: DỊCH VỤ CỦA APNIC

 

Ông Thomas Harrison - Quản lý phần mềm tại APNIC

11:40-12:10

 

GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN MALWARE CHO CÁC THIẾT BỊ IoT

 

Ông Nguyễn Tiến Đức – Kỹ sư hệ thống Juniper Việt Nam

12:10-13:30

 

NGHỈ TRƯA

 

 

13:30-14:00

 

SỬ DỤNG JSNAP ĐỂ PHÁT HIỆN SỚM BẤT THƯỜNG TRÊN MẠNG IP

 

Ông Nguyễn Thành Đạt - Phó Phòng Điều hành mạng IP, FPT Telecom

14:00-14:30

 

QUẢN LÝ ĐỊA CHỈ IP/ASN. CÁC VẤN ĐỀ TRONG SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ IP/ASN TRÊN MẠNG LƯỚI

 

Bà Nguyễn Thị Oanh - Trung tâm Internet Việt Nam

14:30-15:00

 

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG CÔNG NGHỆ MỚI CHO HỆ THỐNG TRUNG CHUYỂN LƯU LƯỢNG INTERNET (IX) TRÊN THẾ GIỚI

 

Ông Aftab A. Siddiqui - APAC/ISOC

15:00-15:10

 

GIẢI LAO

 

 

15:10 - 15:40

 

HỆ THỐNG MẠNG QUẢN LÝ CỦA NETNAM

 

Ông Nguyễn Thanh Hải - Kỹ sư hệ thống NetNam

15:40 - 16:10

 

TRIỂN KHAI IPv6 TRÊN MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

 

Ông Phạm Duy Cảnh - Kỹ sư phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Cục Bưu Điện Trung Ương

16:10 - 16:40

 

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG DNS

 

Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó phòng Kỹ thuật - VNNIC

16:40 - 17:00

 

BẾ MẠC

 

VNNIC

18:00-20:00

 

TIỆC TỐI

 

Quán Bụi Bistro, 39 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM